CÁM ƠN BẠN.

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học & các ưu đãi học phí, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh của RMIT Việt Nam:

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1369 • Email: enquiries@rmit.edu.vn

Hà Nội: (024) 3726 1460 • Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

RMIT University Vietnam:

​​Saigon South Campus

702 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

(+84) 28 3776 1369

enquiries@rmit.edu.vn

Hanoi Campus

521 Kim Ma, Ba Dinh District, Hanoi

(+84) 24 3726 1460

hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

slice21.png
slice20.png

RMIT University CRICOS Provider Code: 00122A