CÁM ƠN BẠN.

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

​Bước tiếp theo, hãy toả sáng Theo phong cách của bạn!

Theo dõi thêm về cuộc thi tại:

Facebook: https://www.facebook.com/RMITsinhvientuonglai

Instagram: https://www.instagram.com/rmit.shineyourstyle/

Hà Nội: (024) 3726 1460 

• Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn 

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1369 

• Email: enquiries@rmit.edu.vn