CÁM ƠN BẠN.

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học & các ưu đãi học phí, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh của RMIT Việt Nam:

Hà Nội: (024) 3726 1460 • Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1369 • Email: enquiries@rmit.edu.vn