NGÀNH KINH DOANH KỸ THUẬT SỐ TẠI RMIT

Kỳ nhập học tháng 10/2020

RMIT ribbonlogo.png

Ngành Kinh doanh Kỹ thuật số tại RMIT chính là lựa chọn hoàn hảo trang bị cho bạn tư duy chiến lược về kinh doanh công nghệ, về cách mạng kỹ thuật số để bạn làm chủ cuộc chơi trong một thế giới kinh doanh đang chuyển dịch không ngừng.

Trải nghiệm làm sinh viên Kinh doanh kỹ thuật số cùng lớp học thử trực tuyến do chính giảng viên RMIT đứng lớp nhé!

Lớp học thử trực tuyến

Từ Netflix đến Amazon - khám phá  doanh nghiệp số

PNG_Calendar.png

10:00 | Thứ tư, 29/07/2020

Giảng viên:

Thầy Thuận Nguyễn - Trưởng bộ môn Kinh doanh Kỹ thuật số

Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.