CÁM ƠN BẠN.

BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI THÔNG TIN THÀNH CÔNG!

Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về cách thức tham dự sự kiện vào email kế tiếp. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học & các ưu đãi học phí, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh:

Hà Nội: (024) 3726 1460 • Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh: (028) 3776 1369 • Email: enquiries@rmit.edu.vn

RMIT University Vietnam:

​​Saigon South Campus

702 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

(+84) 28 3776 1369

enquiries@rmit.edu.vn

Hanoi Campus

521 Kim Ma, Ba Dinh District, Hanoi

(+84) 24 3726 1460

hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

slice21.png
slice20.png

RMIT University CRICOS Provider Code: 00122A